Download Den goda makten – finns den? (Swedish Edition) by Bosse Elftorp PDF

By Bosse Elftorp

“Pappa – vem är det som har stor makt ?” Frågan ställs av Jonatan, five år, som sitter på köksgolvet och leker. Jag, pappan, står och diskar. Eftersom jag är pedagog, lågstadielärare until professionen, börjar jag fundera ut ett bra, heltäckande sätt att angripa ämnet så att en 5-åring kan förstå. Jag är ju i alla fall yrkesskadad sedan många år i branschen…
Så börjar boken. Svaret på frågan får läsaren mot slutet. Det är så häpnadsväckande, enkelt och djupt.
Frågan har följt Bosse Elftorp alltsedan den ställdes och är på sätt och vis det som har fått honom att börja skriva. Mellan frågan och svaret drar Elftorp historiska linjer av maktutövning, han följer demokratins utveckling från Solon until eventually våra dagar, söker tiden för människovärdets uppgradering.
Han gör personliga reflektioner omkring lydnad, psykopatens maktutövning, frågar sig varför dödsstraffen ökade så dramatiskt less than Karl IX:s tid.
Läsaren får förslag på hur guy själv kan förhålla sig until eventually maktutövning i de stora sammanhangen, i de små sammanhangen, i personliga förhållanden inom och utom hemmet. Några framträdande och lysande exempel på goda maktutövare får träda fram.
Elftorp jämför kristna människors maktutövning med hur det borde se ut. Han gör nedslag i kristen culture bl.a. när det gäller försoning och förlåtelse. Han tar sig (i all ödmjukhet!) an Teodicèproblematiken och har många referenser until kyrkans maktbruk och maktmissbruk genom historien, och mycket mer…

Show description

Read or Download Den goda makten – finns den? (Swedish Edition) PDF

Similar other_6 books

Den goda makten – finns den? (Swedish Edition)

“Pappa – vem är det som har stor makt ? ” Frågan ställs av Jonatan, five år, som sitter på köksgolvet och leker. Jag, pappan, står och diskar. Eftersom jag är pedagog, lågstadielärare until eventually professionen, börjar jag fundera ut ett bra, heltäckande sätt att angripa ämnet så att en 5-åring kan förstå. Jag är ju i alla fall yrkesskadad sedan många år i branschen… Så börjar boken.

DS Performance - Strength & Conditioning Training Program for Boxing, Strength, Intermediate

DS functionality power & Conditioning education ProgrammesSport: BoxingVariable: StrengthLevel: IntermediateDuration: 12 weeks DS functionality have created an unique sequence of activity particular, energy & conditioning education programmes that experience underpinning, proof dependent education equipment, which were installed position to enhance your functionality for every age and talents.

Call Me Diana: The Princess of Wales on Herself

‘I now not are looking to reside anyone else’s inspiration of who and what I may be. I’m going to be me. ’‘I simply totally idea i used to be the luckiest lady on this planet. ’Diana Spencer's engagement to Prince Charles, introduced in 1981, first forged the highlight at the younger woman who used to be to turn into essentially the most interesting and influential royals in sleek historical past — regardless of deep and exasperated resistance in conventional royal circles, no longer least from a few of her in-laws.

SUPERFLARE: The Fortunate Ones

After the Earth suffers a ordinary disaster that has introduced with it EMP-like devastation, Colton Rayner’s kinfolk needs to struggle to outlive in an unusual international. All sleek technique of verbal exchange were misplaced and instances are demanding; there’s no electrical energy, shops were looted and deserted, gasoline pumps don’t paintings, and there’s no solution to purchase nutrition or demand scientific aid.

Extra resources for Den goda makten – finns den? (Swedish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.48 of 5 – based on 45 votes